Hotely a letenky » Rome

Rome (Řím)

Obecné informace o Rome (Římě)

Rome je jedním z nejstarších měst Evropy jeho založení se datuje do období 8. století před naším letopočtem. Centrem se Rome stala za dob Říše Římské, kde mimo jiné vznikl latinský jazyk, což byl základ pro vývoj několika dalších jazyků. Rome leží asi 30km od moře na západním pobřeží Itálie a rozléhá se nad 7 pahorky. Protéká jí řeka Tibera, do které ústí několik říček. Počet obyvatel zde po druhé světové válce rychle rostl, ale v současné době naopak klesá a to na současných asi 2,5 mil.

Historie Rome (Říma)

Existence Rome je historicky bohatá. Největšího stavebního a kulturního rozmachu dosáhla Rome za vlády císaře Augusta, který nechal zbudovat nové paláce, lázně a fóra z mramoru. Během 4. století se, po letech zakázaného křesťanství, stává Rome centrem tohoto náboženství. Po letech vzestupu však přišel pád a to především při dobytí Rome Visigóty a Vandaly. Opětovného rozmachu dosáhla Rome až po renesanční přestavbě papeže Mikuláše V., kdy bylo město podl vlivem největších renesančních umělců té doby. Statut hlavního města Itálie Rome dosáhla v roce 1870.

Ekonomie Rome (Říma)

Největší ekonomickým potenciálem města je turistika. Město je po léta hojně navštěvováno obyvately celé Evropy nejen kvůli jejím na 2000 let starým pamětihodnostem, ale také z nábožeského hlediska. Vatikán jako část Říma je samostatným státem nicméně spolupráce s Rome je na velmi vysoké úrovni a podpora ze strany hlavního města je citelná.

Významná kulturní zařízení Rome (Říma)

  • Fontány - Fontana di Trevi, Fontana del Babuino, Fontana della Botte
  • Chrámy – Pantheon (2.století), Svatý Petr ve Vatikánu, Svatý Pavel za hradbami, Svatý Jan v Lateránu
  • Stavby - Koloseum

Cestování do Rome (Říma)

  • autobus : Praha - Rome (Řím) 21h 30min.
  • vlak : Praha - Rome (Řím) 21h 30min.
  • letadlo : Praha - Rome (Řím) 1h 50min.